สมัครสมาชิก INKSPA CLUB ตอนนี้

รับสิทธิพิเศษมากมาย

ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing

ประกาศผลกิจกรรม Weight Loss ลดน้ำหนัก 45 วัน เพื่อสุขภาพของชาว INKSPA/Touchprinting วันที่ 1 พ.ย.- 15 ธ.ค. 2566

ลดน้ำหนัก กิจกรรม Weight Loss 45 Days โครงการ touchprinting employee well being สานสัมพันธ์ สุขภาพ ประกาศผล

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขัน ลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท
นางสาว วิจัย วิลาวรรณ์
แผนก Printing Product Department

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 3,000 บาท
นางสาว วิไลวรรณ ตรีกุล
แผนก Printing Product Department

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 2,000 บาท
นางสาว ศิริพร ศรีทองจันทร์
แผนก Finance & Accounting Department

มอบรางวัลโดยผู้บริหาร

ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing

รางวัลชนะเลิศ

ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing

รองชนะเลิศอันดับ 1

ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing

รองชนะเลิศอันดับ 2

ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing

รางวัลใหญ่ เป็นกำลังใจให้ผู้ชนะ

ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing

ลุ้นกันสนุก

ในองค์กรจะไม่ใช่แค่การทำงานแต่รวมถึงความเป็นอยู่ในองค์กร กิจกรรม สันทนาการ รีแล็กซ์ สุขภาพ สุขลักษณะต่างๆ ที่ทุกคนมีร่วมกัน

โครงการ touchprinting employee well being นี้ ได้เริ่มต้นประมาณปี2565 ได้จัดกิจกรรมแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก ในแต่ละแผนก และ ผสมผสานกันระหว่างแผนก ได้จัดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

มาดูโฉมหน้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม Weight Loss 45 Days 2023

ผู้ที่เข้าร่วม Challenge ในกิจกรรมนี้

ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
ลดน้ำหนัก กิจกรรม weight loss 45 days สานสัมพันธ์พนักงาน สันทนาการ ประกาศผล สุขภาพ รางวัล inkspa touch printing
 

แกเลอรี่ โครงการกิจกรรมลดน้ำหนัก 45 วัน เพื่อสุขภาพ

ผลการแข่งขัน ลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขัน ลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

ผลการแข่งขันลดน้ำหนัก ทัช ปรินท์ติ้ง

จบไปหมาดๆ กับการแข่งขันลดน้ำหนัก มาราธอน 45 วันของชาวทัช ปรินท์ติ้ง/Inkspa โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของพนักงาน เคียงคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากพนักงานอย่างท่วมท้น ชิงรางวัลใหญ่จากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก โดยรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าถึง 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ไปชมภาพผู้ที่ได้รับรางวัลกัน

INKSPA ดำเนินการธุรกิจด้านสกรีนดิจิตอลครบวงจร

  • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อน และหลังการทำงาน
  • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งผู้เริ่มต้น และมืออาชีพ
  • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งธุรกิจขนาดย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดใหญ่
  • * เรายินดีให้คำแนะนำในพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ไม่หลงทางและสับสน

ปรึกษา INKSPA ได้ทันที!!
📞 Hot Line : 086 664 1667
Line ID : @Inkspa
http://line.me/ti/p/%40inkspa
Facebook : @Inkspa
http://www.facebook.com/inkspa
เว็บไซต์ : https://ink-spa.com

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องสกีนเสื้อ เครื่องปริ้นท์เสื้อ เอปสัน ศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย
Epson f3030, เครื่องพิมพ์เสื้อ, เครื่องพิมพ์ dtg, ตัวแทนจำหน่าย
Epson f3030, เครื่องพิมพ์เสื้อ, เครื่องพิมพ์ dtg, ตัวแทนจำหน่าย, ศูนย์บริการ

หมวดหมู่สินค้า