สมัครสมาชิก INKSPA CLUB ตอนนี้

รับสิทธิพิเศษมากมาย

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

โครงการศึกษา ดูงาน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ ที่ ทัช ปริ้นท์ติ้ง/INKSPA วันที่ 11 ตุลาคม 2566

ดูงาน ศึกษา  field trip  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  csr ดิจิทัลสกรีน

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด ภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษา ดูงาน ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ

แบรนด์ INKSPA โดย บจก.ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค ไม่เคยหยุดการพัฒนา เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้นำในธุรกิจ สกรีนดิจิทัล ทั้งผลิต จำหน่าย บริการหลังขายที่ลูกค้ามั่นใจ ได้รับสินค้าและบริการที่ครบวงจร ตอบรับนโยบายยกระดับการให้บริการ ส่งเสริมภาพจำและความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการ

และด้วยเจตนารมณ์ของเราที่ต้องการตอบแทนสังคม แบ่งปันเพิ่มพูนต่อยอดความรู้และประสบการณ์ที่เรามี ส่งต่อให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในแต่ละส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ที่เติบโตสู่ตลาดแรงงานอย่างแข็งแกร่งต่อไป

ดังเช่นหลายโครงการที่เราร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการความรู้ในงานดิจิทัลสกรีนกับเยาวชนและผู้สนใจในโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ตามที่ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ขอความร่วมมือมา

เรา ในฐานะของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลสกรีนชั้นนำ มีความพร้อมทั้งบุคลากร, อุปกรณ์ และมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ให้เกียรติเลือก ทัช ปริ้นท์ติ้ง ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมนำเสนอกระบวนการผลิตดิจิทัลสกรีนในรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ผลิตจริง ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป สมดังเจตนารมณ์ที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ตลอดมา

เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เราจึงต่อยอดด้วยการถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคม

เยาวชนนักศึกษา ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังสำคุญของตลาดแรงงานในวันข้างหน้า เราได้รับการติดต่อขอเข้าศึกษา ดูงาน จากภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเข้าชมกระบวนการผลิต ในขั้นตอนต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ของเรา ในซอยพัฒนาการ65 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 โดยมีน้องๆ นักศึกษา จำนวน 9 คนพร้อมอาจารย์ผู้ดูแลโครงการอีก 1 คน เข้าเยี่ยมชมฯ​ โดยมีบอสใหญ่ คุณกิตติภูมิ อนุตรภิญโญวงศ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยละเอียดด้วยตัวเอง พร้อมพานำชมไลน์ผลิตต่างๆ และตอบทุกข้อสงสัยของผู้เข้าเยี่ยมชม แบบชัดเจนทุกข้อซักถาม

ประสบการณ์ตรงจากคนทำงานสกรีน

รับฟังบรรยาย แนะนำความเป็นมาของธุรกิจ โปรไฟล์บริษัทฯ และปูพื้นฐานงานดิจิทัลสกรีน แนวโน้มธุรกิจ แนวทางการต่อยอดของการเรียนในสายดิจิทัลสกรีน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสายงานออกแบบและผลิตงานสกรีนดิจิทัล สินค้าและเทรนด์ของตลาดที่กำลังอยู่ในความสนใจ ช่องทางการจำหน่ายและต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้งานออกแบบและสินค้าในรูปแบบต่างๆ

แนะนำขั้นตอนและกระบวนการผลิตงานดิจิทัลสกรีนทั้งในแบบ mass production และ on-demand  ตั้งแต่ออกแบบ จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าสำเร็จ ให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการดูงานผลิตจริงในโรงงานระดับอุตสาหกรรม เพื่อความเข้าใจและนำไปต่อยอดการออกแบบงานพิมพ์ในอนาคตต่อไป 

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa เทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

รับฟังบอสใหญ่ บรรยายแนวทางทำธุรกิจดิจิทัลสกรีน

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

เปิดโลกดิจิทัลสกรีนจากคนทำงานสกรีนมืออาชีพ

ต่อด้วยการเข้าชมกระบวนการผลิต

เข้าชมไลน์การผลิตตั้งแต่เริ่มต้น นำชมการพิมพ์แบบทรานส์เฟอร์ ด้วยเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น ต่อด้วยแนะนำเทคโนโลยีใหม่ การตัดด้วยเลเซอร์ จนถึงขั้นตอนการรีดร้อน ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บ การ Q.C.งาน และสุดท้ายที่งาน Packaging นำออกสู่มือลูกค้าต่อไป

บอสใหญ่อธิบายขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด ให้ความรู้กับน้องๆ นักศึกกษา อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานดิจิทัลสกรีน ก่อนที่จะได้ทดลองสกรีนงานจริง และรับของที่ระลึกจากฝีมือตัวเองกลับบ้านไปอีกด้วย

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

สเตชั่นงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

เทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์

การรีดร้อนด้วยเครื่องรีดโรล สำหรับงานอุตสาหกรรม

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

เทคโนโลยีการรีดแบบ DFT / การตัดจำนวนมากๆ ด้วยใบมีดอุตสาหกรรม

สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการลงมือสกรีนด้วยตัวเอง

เราจัดเต็มให้น้องๆ ได้ความรู้ เคียงคู่กับการได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองสกรีนแก้วด้วยลวดลายของตัวเอง พร้อมรับแก้วของตัวเองเป็นของที่ระลึกชิ้นเดียวในโลกกลับบ้านไปอีกด้วย

สเตชั่นนี้ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทรานส์เฟอร์ลายลงบนแก้วมัค เข้าใจการใช้กระดาษทรานส์เฟอร์ ความร้อนที่ใช้ในการรีด ข้อควรระวังต่างๆ  ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

พิมพ์ลายของตัวเอง / การติดกระดาษทรานส์เฟอร์บนแก้วมัค

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

การทรานส์เฟอร์ลายลงบนแก้วด้วยเครื่องสกรีนแก้ว INKSPA

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

แก้วสกรีนลายฝีมือตัวเอง ของที่ระลึกชิ้นเดียวในโลก

ร่ำลากันด้วยรอยยิ้ม สนุกพร้อมได้ความรู้กันแบบถ้วนหน้า

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr
เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องรีดร้อน เอปสัน epson f130 inkspa touch printingเทคนิคกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูงาน field trip csr

ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้ในงานดิจิทัลสกรีน ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้ได้เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโครงการศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า 

เราจะยังคงยืนยันในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการส่งต่อความรู้ที่เรามีให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากทุกสถาบันฯ เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต เราพร้อมสนับสนุนสถาบันการศึกษาฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อคืนกำไรสู่สังคม พัฒนาธุรกิจดิจิทัลสกรีนในองค์รวมของประเทศ ตามพันธกิจที่เราให้ไว้ต่อไป

ภาพบรรยากาศ โครงการศึกษา ดูงาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

link รูปภาพ pic-content_sc-f130-01_900x900.jpg (900×900) (ink-spa.com)
==========================================

อบรมถ่ายภาพ อบรมถ่ายภาพ อบรมถ่ายภาพ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ 12tPrint จัดอบรมในโครงการ “สร้างรายได้จากลายเส้น” โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานเครื่อข่ายของคณะฯ ร่วมสร้างสรรผลงานลายเส้ยศิลปะ เพื่อพิมพ์ลงบนกระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นการบริการวิชาการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจเพื่อสามารถขยายโอกาสต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

โดยนอกจากวัตถุประสงค์หลังในการให้บริการทางวิชาการแล้ว ยังสร้างเสริมการรวมกลุ่มคนที่รักการวาดเส้น งานศิลปะและการออกแบบได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค มุมมอง สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและสร้างโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปได้ รวมถึงยังสามารถประชาสัมพันธ์ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายของคณะฯ ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างอีกด้วย

โดยโครงการ “สร้างรายได้จากลายเส้น” ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้อง 8D Creative Space คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี อาจารย์ จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตจรการออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในส่วนของผลตอบรับนั้น เรียกได้ว่ามีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน นอกจากได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้วยังได้รับกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากผลงานลายเส้นที่วาดเอง ชิ้นเดียวในโลกที่จัดพิมพ์โดย 12tPrint และยังสามารถสมัครเป็นศิลปินกับ Ar-T Commu. เพื่อทดลองทำตลาดกับช่องทางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของ 12tPrint ได้อีกด้วย

ผลงานการพิมพ์กระเป๋าผ้าจาก 12tPrint เป็นรูปแบบงานพิมพ์แบบซับลิเมชั่น โดยขั้นตอนการถ่ายเทสีผ่านตัวกระดาษทรานส์เฟอร์ด้วยความร้อนสูง ซึ่งเหมาะกับงานลายเส้นแบบนี้ที่สุด แต่การพิมพ์สกรีนแบบนี้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงลายเส้น แต่ยังสามารถพิมพ์รูปถ่าย ภาพกราฟฟิค งานออกแบบอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยของงานพิมพ์ซับลิเมชั่นแบบนี้ก็คือ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะให้ได้ลายเส้นและสีสันที่คมชัด สดจริงแค่ไหน

สำหรับงานพิมพ์ซับลิเมชั่นนอกสถานที่แบบนี้ เครื่องพิมพ์ต้องน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ทาง 12tPrint จึงนำเครื่องพิมพ์ Epson F130 เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น ไปติดตั้งในห้องอบรม ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่แค่เเพียงบนโต๊ะทำงานปกติ แต่ได้ประสิทธิภาพสูง รองรับงานพิมพ์ได้ถึงขนาด A4 พิมพ์กระเป๋า เสื้อยืด และอื่นๆ ได้ง่ายๆ อีกทั้งตัวเครื่องพิมพ์ก็ราคาไม่สูง เหมาะกับผู้เริ่มธุรกิจ ศิลปินนักขายมือใหม่ไม่ต้องลงทุนให้มากมาย ก็จำหน่ายผลงานของตัวเองได้แล้ว

12tPrint และ INKSPA จะยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ตอบแทนสังคม ในการให้บริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่อไป เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้โอกาสและช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคต.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ 12tPrint จัดอบรมในโครงการ “สร้างรายได้จากลายเส้น” โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานเครื่อข่ายของคณะฯ ร่วมสร้างสรรผลงานลายเส้ยศิลปะ เพื่อพิมพ์ลงบนกระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นการบริการวิชาการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจเพื่อสามารถขยายโอกาสต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

โดยนอกจากวัตถุประสงค์หลังในการให้บริการทางวิชาการแล้ว ยังสร้างเสริมการรวมกลุ่มคนที่รักการวาดเส้น งานศิลปะและการออกแบบได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค มุมมอง สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและสร้างโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปได้ รวมถึงยังสามารถประชาสัมพันธ์ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายของคณะฯ ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างอีกด้วย

โดยโครงการ “สร้างรายได้จากลายเส้น” ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้อง 8D Creative Space คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี อาจารย์ จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตจรการออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในส่วนของผลตอบรับนั้น เรียกได้ว่ามีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน นอกจากได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้วยังได้รับกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากผลงานลายเส้นที่วาดเอง ชิ้นเดียวในโลกที่จัดพิมพ์โดย 12tPrint และยังสามารถสมัครเป็นศิลปินกับ Ar-T Commu. เพื่อทดลองทำตลาดกับช่องทางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของ 12tPrint ได้อีกด้วย

ผลงานการพิมพ์กระเป๋าผ้าจาก 12tPrint เป็นรูปแบบงานพิมพ์แบบซับลิเมชั่น โดยขั้นตอนการถ่ายเทสีผ่านตัวกระดาษทรานส์เฟอร์ด้วยความร้อนสูง ซึ่งเหมาะกับงานลายเส้นแบบนี้ที่สุด แต่การพิมพ์สกรีนแบบนี้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงลายเส้น แต่ยังสามารถพิมพ์รูปถ่าย ภาพกราฟฟิค งานออกแบบอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยของงานพิมพ์ซับลิเมชั่นแบบนี้ก็คือ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะให้ได้ลายเส้นและสีสันที่คมชัด สดจริงแค่ไหน

สำหรับงานพิมพ์ซับลิเมชั่นนอกสถานที่แบบนี้ เครื่องพิมพ์ต้องน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ทาง 12tPrint จึงนำเครื่องพิมพ์ Epson F130 เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น ไปติดตั้งในห้องอบรม ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่แค่เเพียงบนโต๊ะทำงานปกติ แต่ได้ประสิทธิภาพสูง รองรับงานพิมพ์ได้ถึงขนาด A4 พิมพ์กระเป๋า เสื้อยืด และอื่นๆ ได้ง่ายๆ อีกทั้งตัวเครื่องพิมพ์ก็ราคาไม่สูง เหมาะกับผู้เริ่มธุรกิจ ศิลปินนักขายมือใหม่ไม่ต้องลงทุนให้มากมาย ก็จำหน่ายผลงานของตัวเองได้แล้ว

12tPrint และ INKSPA จะยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ตอบแทนสังคม ในการให้บริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่อไป เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้โอกาสและช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคต.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ 12tPrint จัดอบรมในโครงการ “สร้างรายได้จากลายเส้น” โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานเครื่อข่ายของคณะฯ ร่วมสร้างสรรผลงานลายเส้ยศิลปะ เพื่อพิมพ์ลงบนกระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นการบริการวิชาการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจเพื่อสามารถขยายโอกาสต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

โดยนอกจากวัตถุประสงค์หลังในการให้บริการทางวิชาการแล้ว ยังสร้างเสริมการรวมกลุ่มคนที่รักการวาดเส้น งานศิลปะและการออกแบบได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค มุมมอง สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและสร้างโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปได้ รวมถึงยังสามารถประชาสัมพันธ์ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายของคณะฯ ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างอีกด้วย

โดยโครงการ “สร้างรายได้จากลายเส้น” ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้อง 8D Creative Space คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี อาจารย์ จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตจรการออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในส่วนของผลตอบรับนั้น เรียกได้ว่ามีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน นอกจากได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้วยังได้รับกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากผลงานลายเส้นที่วาดเอง ชิ้นเดียวในโลกที่จัดพิมพ์โดย 12tPrint และยังสามารถสมัครเป็นศิลปินกับ Ar-T Commu. เพื่อทดลองทำตลาดกับช่องทางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของ 12tPrint ได้อีกด้วย

ผลงานการพิมพ์กระเป๋าผ้าจาก 12tPrint เป็นรูปแบบงานพิมพ์แบบซับลิเมชั่น โดยขั้นตอนการถ่ายเทสีผ่านตัวกระดาษทรานส์เฟอร์ด้วยความร้อนสูง ซึ่งเหมาะกับงานลายเส้นแบบนี้ที่สุด แต่การพิมพ์สกรีนแบบนี้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงลายเส้น แต่ยังสามารถพิมพ์รูปถ่าย ภาพกราฟฟิค งานออกแบบอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยของงานพิมพ์ซับลิเมชั่นแบบนี้ก็คือ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะให้ได้ลายเส้นและสีสันที่คมชัด สดจริงแค่ไหน

สำหรับงานพิมพ์ซับลิเมชั่นนอกสถานที่แบบนี้ เครื่องพิมพ์ต้องน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ทาง 12tPrint จึงนำเครื่องพิมพ์ Epson F130 เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น ไปติดตั้งในห้องอบรม ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่แค่เเพียงบนโต๊ะทำงานปกติ แต่ได้ประสิทธิภาพสูง รองรับงานพิมพ์ได้ถึงขนาด A4 พิมพ์กระเป๋า เสื้อยืด และอื่นๆ ได้ง่ายๆ อีกทั้งตัวเครื่องพิมพ์ก็ราคาไม่สูง เหมาะกับผู้เริ่มธุรกิจ ศิลปินนักขายมือใหม่ไม่ต้องลงทุนให้มากมาย ก็จำหน่ายผลงานของตัวเองได้แล้ว

12tPrint และ INKSPA จะยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ตอบแทนสังคม ในการให้บริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่อไป เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้โอกาสและช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคต.

INKSPA ดำเนินการธุรกิจด้านสกรีนดิจิตอลครบวงจร

  • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อน และหลังการทำงาน
  • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งผู้เริ่มต้น และมืออาชีพ
  • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งธุรกิจขนาดย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดใหญ่
  • * เรายินดีให้คำแนะนำในพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ไม่หลงทางและสับสน

ปรึกษา INKSPA ได้ทันที!!
📞 Hot Line : 086 664 1667
Line ID : @Inkspa
http://line.me/ti/p/%40inkspa
Facebook : @Inkspa
http://www.facebook.com/inkspa
เว็บไซต์ : https://ink-spa.com

เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องสกีนเสื้อ เครื่องปริ้นท์เสื้อ เอปสัน ศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย
Epson f3030, เครื่องพิมพ์เสื้อ, เครื่องพิมพ์ dtg, ตัวแทนจำหน่าย
Epson f3030, เครื่องพิมพ์เสื้อ, เครื่องพิมพ์ dtg, ตัวแทนจำหน่าย, ศูนย์บริการ

หมวดหมู่สินค้า