สมัครสมาชิก INKSPA CLUB ตอนนี้

รับสิทธิพิเศษมากมาย

pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf

คู่มือการใช้งาน Pro UV วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ เครื่องพิมพ์UV

เครื่อง Pro UV คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน บำรุงรักษา วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ เครื่องพิมพ์ยูวี เครื่องยูวี manual

เครื่อง Pro UV คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน บำรุงรักษา วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ เครื่องพิมพ์ยูวี เครื่องยูวี manual

เครื่อง Pro UV คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน บำรุงรักษา วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ เครื่องพิมพ์ยูวี เครื่องยูวี manual

เครื่อง Pro UV คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน บำรุงรักษา วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ เครื่องพิมพ์ยูวี เครื่องยูวี manual

คู่มือการใช้งาน Pro UV 30 cm วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ เครื่องพิมพ์UV

เครื่องพิมพ์ Pro UV 30

pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf
pro uv เครื่องพิมพ์uv ยูวี UV DTF Printer เครื่องยูวี วิธีสั่งปริ้นท์งาน ripไฟล์ ฟิล์ม a/b film เครื่อง dft dtf

Q: อุปกรณ์ที่ต้องมี

 1. เครื่อง PRO UV

Q: วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ สำหรับเครื่อง Pro UV

ขั้นตอนแรก spot color ที่ photoshop

 • เปิดไฟล์งานใน photoshop
 • ขั้นตอนการ spot color
 • คลิกที่ magic wand tool คลิกไปที่พื้นที่ว่างในตัวงาน คลิกขวา เลือก select inverse
 • ไปที่หัวข้อ channels แล้วไปที่ new spot channel ตั้งชื่อว่า w1 แล้วกด ok
  คลิกขวาที่ w1 กด duplicate channel ตั้งชื่อ w2 แล้วกด ok
 • ทำอีกครั้งแล้วตั้งชื่อว่า w3 เปิดตาขึ้นมาทั้ง w2 และ w3
 • save as โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ไฟล์ .tiff

ต่อไป ไปที่โปรแกรม maintop

 • นำไฟล์ที่ spot color แล้วเข้ามา เลือกเป็น adjust to picture size
 • กดที่ properties เลือก profile สี เป็น 6 pass กด auto-set paper
 • กด print to file โปรแกรมจะเซฟไฟล์อีกครั้ง

เปิดโปรแกรมสำหรับสั่งปริ้นท์ขึ้นมา

 • กด connect เพื่อเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์
 • กด test page เพื่อสั่งปริ้นท์
  เลือกไฟล์ที่เราเซฟมาจาก maintop เลือกนามสกุลไฟล์เป็น prn
 • กด เปิด เครื่องจะเริ่มปริ้นท์ทันที

วิธีสั่งปริ้นท์งาน RIPไฟล์ สำหรับเครื่อง Pro UV

สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการขั้นตอนการสั่งพิมพ์งานครับผม

เริ่มต้นจะต้อง spot งานที่ Photoshop ก่อนนะครับ
เข้า Photoshop อันนี้ เราจะเอาไฟล์เข้ามากันนะครับ
กดไปที่ไฟล์ครับ Open แล้วก็เลือกไฟล์ของเรา
ขั้นตอนนี้จะเป็นการ Spot ให้ตัวเครื่องรู้ว่าจะลงสีวานิช หรือว่าลงสีขาวตรงนี้ครับ
ใกล้จะเป็นการใช้เครื่องมือ magic wand ก่อน คลิกไปที่ว่าง
แล้วก็คลิกขวาไปที่ select inverse ครับ แล้วก็มาที่หัวข้อที่ Channel
ไปที่ new spot channel ตั้งชื่อ w1 แล้วก็โอเคไป
คลิกขวาที่ w1 กด duplicate channel ตั้งชื่อเป็น w2
ทำอีกครับ ให้ครบ w3 ครับ เปิดตาขึ้นมาให้หมด
แล้วก็กด save as ครับ ตั้งเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับ save เป็นไฟล์ .tiff

ไปที่โปรแกรม maintop
แล้วก็จะแอดไฟล์ตัวที่เรา save จาก Photoshop เมื่อกี้นี้มา
ก็กดที่ตรงนี้ครับ Import Picture ครับ ไฟล์ที่เราเซฟไว้
เปิดขึ้นมา ตั้งเป็น adjust to picture size กด ok ครับ แล้วก็มาที่menu icon นี้ครับ เป็นการปริ้นท์
กดเข้าไปที่ Properties ครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นโปรไฟล์สีของเรา เลือกเป็น 6 pass ที่ print media ก็ต้องเป็น 6 pass ด้วย
แล้วก็ Auto-set paper ครับ กดโอเคครับ นะครับ
กด print to file จะเป็นการเซฟอีกรอบนึง เพื่อเอาไปลงโปรแกรมปริ้น

ต่อไปจะไปที่โปรแกรมปริ้นท์ครับ
ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมา กด connect มันก็จะเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์
คำสั่งปริ้นจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ Test Page เป็นคำสั่งเพื่อปริ้นท์
กดเข้าไปแล้วก็เลือกไฟล์ที่เรา save ออกมา จาก maintop
อันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็น prn เพราะว่าตอนเซฟจาก maintop มันจะเป็นนามสกุล prn แล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้
ถ้ากดเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะเริ่มพิมพ์

INKSPA ดำเนินการธุรกิจด้านสกรีนดิจิตอลครบวงจร

 • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อน และหลังการทำงาน
 • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งผู้เริ่มต้น และมืออาชีพ
 • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งธุรกิจขนาดย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดใหญ่
 • * เรายินดีให้คำแนะนำในพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ไม่หลงทางและสับสน

ปรึกษา INKSPA ได้ทันที!!
📞 Hot Line : 086 664 1667
Line ID : @Inkspa
http://line.me/ti/p/%40inkspa
Facebook : @Inkspa
http://www.facebook.com/inkspa
เว็บไซต์ : https://ink-spa.com

หมวดหมู่สินค้า