สมัครสมาชิก INKSPA CLUB ตอนนี้

รับสิทธิพิเศษมากมาย

dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน

คู่มือการใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานเครื่องหลังเลิกงาน สำหรับเครื่อง DFT 30cm i3200 รุ่นล่าสุด

dft 30 cm คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน dft 30 cm เครื่องdft dtf บำรุงรักษา  เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานเครื่องหลังเลิกงานแต่ละวัน เครื่องพิมพ์ dft 30 cm manual

dft 30 cm คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน dft 30 cm เครื่องdft dtf บำรุงรักษา  เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติเมื่อเปิดเครื่องก่อนเริ่มงานเครื่องพิมพ์ dft 30 cm manual

dft 30 cm คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน dft 30 cm เครื่องdft dtf บำรุงรักษา  เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติเมื่อเปิดเครื่องก่อนเริ่มงานเครื่องพิมพ์ dft 30 cm manual

dft 30 cm คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน dft 30 cm เครื่องdft dtf บำรุงรักษา  เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติเมื่อเปิดเครื่องก่อนเริ่มงานเครื่องพิมพ์ dft 30 cm manual

คู่มือการใช้งาน dft 30 cm วิธีปฏิบัติเมื่อเปิดเครื่องก่อนเริ่มงาน

เครื่องพิมพ์ DFT 30 CM

dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน
dft 30 cm เครื่องdft dtf คู่มือ วิธีใช้งาน สอนใช้งาน วิธีปฏิบัติหลังใช้งานหลังเลิกงานในแต่ละวัน

Q: อุปกรณ์ที่ต้องมี

 1. เครื่อง PRO DFT 30 cm i3200

Q: วิธีปฏิบัติหลังใช้งานเสร็จหลังเลิกงาน

 1. เปิดสวิตซ์ Power on ของเครื่อง
 2. กดเทสเส้น ทดสอบหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
 3. หลังเทสเส้น ให้สังเกตว่าเส้นออกครบหรือไม่
 4. กดเลื่อนหัวพิมพ์มากลางเครื่อง แล้วปิดเครื่อง
 5. ลากหัวพิมพ์ไปทางซ้ายสุด แล้วเปิดช่อง Maintenance ออกมา
 6. ใช้ไม้เช็ดหัวพิมพ์ชุบน้ำยาหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดใต้หัวพิมพ์
 7. เช็ดไปในทางเดียวกัน เช็ดบริเวณใต้หัวพิมพ์และรอบๆ ให้สะอาด
 8. แนะนำให้ใช้ 1 ไม้ ต่อ 1 หัวพิมพ์
 9. ดูที่แคปด้านขวาของตัวเครื่อง บริเวณนอบแคปและใบปาดจะมีหมึกติดอยู่ ให้ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ชุบน้ำยาแลัวเช็ดทำความสะอาด
 10. หลังเช็ดเสร็จ ลากหัวพิมพ์กลับมากลางเครื่อง เปิดเครื่องหลังจากหัวพิมพ์อยู่กลางเครื่องแล้ว
 11. หัวพิมพ์จะวิ่งกลับเข้าแคป จากนั้นค่อยปิดเครื่อง

วิธีปฏิบัติหลังใช้งานเครื่องหลังเลิกงาน สำหรับเครื่อง DFT 30cm i3200 รุ่นล่าสุด

 • หลังจากใช้งานเครื่องเสร็จแล้ว ทำการทดสอบเส้นก่อนเพื่อตรวจสอบว่าเส้นออกครบหรือไม่
 • ถ้ามีช่องว่างในแถบจุดที่ออกไม่ครบให้ล้างจนเต็มหรือออกครบโดยล้างด้วยตัวน้ำยาผสมน้ำเปล่าเท่าๆ กัน
 • หลังจากทำการทดสอบเส้นเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหัวพิมพ์ไปที่กลางเครื่องและปิดเครื่อง
 • เปิดฝาเครื่องและใช้ไม้เช็ดหัวพิมพ์เพื่อทำความสะอาด โดยเช็ดที่ใต้หัวพิมพ์และรอบๆหัวพิมพ์ ใช้ 1 ไม้ต่อ 1 หัวพิมพ์
 • เมื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ทำการเช็ดแคปที่ประกบหัวพิมพ์ และใช้ใบปาดหัวพิมพ์เพื่อทำความสะอาด
 • ลากหัวพิมพ์กลับมากลางเครื่องและเปิดเครื่อง เมื่อหัวพิมพ์วิ่งกลับเข้าแคปเรียบร้อยแล้ว ปิดเครื่อง
 • เสร็จสิ้นกระบวนการดูแลเครื่องหลังจากใช้งานในแต่ละวัน

INKSPA ดำเนินการธุรกิจด้านสกรีนดิจิตอลครบวงจร

 • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อน และหลังการทำงาน
 • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งผู้เริ่มต้น และมืออาชีพ
 • * เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งธุรกิจขนาดย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดใหญ่
 • * เรายินดีให้คำแนะนำในพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ไม่หลงทางและสับสน

ปรึกษา INKSPA ได้ทันที!!
📞 Hot Line : 086 664 1667
Line ID : @Inkspa
http://line.me/ti/p/%40inkspa
Facebook : @Inkspa
http://www.facebook.com/inkspa
เว็บไซต์ : https://ink-spa.com

หมวดหมู่สินค้า