สอนวิธีล้างหัวพิมพ์ เทสเส้น เครื่องพิมพ์เอปสัน

เครื่องสกรีนเสื้อ, เครื่องรีดร้อน, เครื่องสกรีน, heat transfer, เครื่องรีดร้อนราคาถูก, เครื่องสกรีนราคาถูก, อุปกรณ์ต่อพ่วง

ล้างหัวพิมพ์

การเทสเส้นและการ ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน

ทำไมต้องล้างหัวพิมพ์ หรือเทสเส้น?

การเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหัวพิมพ์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการอุดตันของหัวพิมพ์จากการใช้งานมานาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชิ้นงานพิมพ์อาจมีตัวอักษรขาดหายเป็นช่วงๆ หรือบางสีอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง หรือสีที่พิมพ์ออกมาเป็นแถบ(band) หรือไม่สามารถพิมพ์บางสีแบบต่อเนื่องได้

การทดสอบคุณภาพของงานพิมพ์ จึงมีความสำคัญทั้งสำหรับองค์กรฯ หรือแม้แต่ผู้ใช้ในระดับบุคคล(Home Use) ซึ่งทางเอปสันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ จึงได้ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาตัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง และนำระบบทดสอบเส้นเข้ามาติดตั้งในเครื่องพิมพ์ทุกตัวและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของเอปสัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและแก้ไขในเบื้องต้นได้เอง เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ระบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ หรือการเทสเส้น สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งบนตัวเครื่องพิมพ์ และสั่งงานผ่านตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์อัจฉริยะของเครื่องพิมพ์เอปสัน รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ทันทีหลังจากการทดสอบเส้น ซึ่งยูทิลิตี้นี้จะถูกติดตั้งต่อเนื่องกับการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณ

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมยูมิลิตี้ของแท้จากเอปสันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของครื่องพิมพ์และงานพิมพ์

การเทสเส้นและการ ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน

ทำไมต้องล้างหัวพิมพ์ หรือเทสเส้น?

การเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหัวพิมพ์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการอุดตันของหัวพิมพ์จากการใช้งานมานาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชิ้นงานพิมพ์อาจมีตัวอักษรขาดหายเป็นช่วงๆ หรือบางสีอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง หรือสีที่พิมพ์ออกมาเป็นแถบ(band) หรือไม่สามารถพิมพ์บางสีแบบต่อเนื่องได้

การทดสอบคุณภาพของงานพิมพ์ จึงมีความสำคัญทั้งสำหรับองค์กรฯ หรือแม้แต่ผู้ใช้ในระดับบุคคล(Home Use) ซึ่งทางเอปสันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ จึงได้ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาตัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง และนำระบบทดสอบเส้นเข้ามาติดตั้งในเครื่องพิมพ์ทุกตัวและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของเอปสัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและแก้ไขในเบื้องต้นได้เอง เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ระบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ หรือการเทสเส้น สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งบนตัวเครื่องพิมพ์ และสั่งงานผ่านตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์อัจฉริยะของเครื่องพิมพ์เอปสัน รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ทันทีหลังจากการทดสอบเส้น ซึ่งยูทิลิตี้นี้จะถูกติดตั้งต่อเนื่องกับการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณ

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมยูมิลิตี้ของแท้จากเอปสันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของครื่องพิมพ์และงานพิมพ์

การเทสเส้นและการ ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน

ทำไมต้องล้างหัวพิมพ์ หรือเทสเส้น?

การเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหัวพิมพ์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการอุดตันของหัวพิมพ์จากการใช้งานมานาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชิ้นงานพิมพ์อาจมีตัวอักษรขาดหายเป็นช่วงๆ หรือบางสีอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง หรือสีที่พิมพ์ออกมาเป็นแถบ(band) หรือไม่สามารถพิมพ์บางสีแบบต่อเนื่องได้

การทดสอบคุณภาพของงานพิมพ์ จึงมีความสำคัญทั้งสำหรับองค์กรฯ หรือแม้แต่ผู้ใช้ในระดับบุคคล(Home Use) ซึ่งทางเอปสันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ จึงได้ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาตัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง และนำระบบทดสอบเส้นเข้ามาติดตั้งในเครื่องพิมพ์ทุกตัวและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของเอปสัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและแก้ไขในเบื้องต้นได้เอง เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ระบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ หรือการเทสเส้น สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งบนตัวเครื่องพิมพ์ และสั่งงานผ่านตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์อัจฉริยะของเครื่องพิมพ์เอปสัน รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ทันทีหลังจากการทดสอบเส้น ซึ่งยูทิลิตี้นี้จะถูกติดตั้งต่อเนื่องกับการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณ

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมยูมิลิตี้ของแท้จากเอปสันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของครื่องพิมพ์และงานพิมพ์

การเทสเส้นและการ ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน

ทำไมต้องล้างหัวพิมพ์ หรือเทสเส้น?

การเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหัวพิมพ์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการอุดตันของหัวพิมพ์จากการใช้งานมานาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชิ้นงานพิมพ์อาจมีตัวอักษรขาดหายเป็นช่วงๆ หรือบางสีอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง หรือสีที่พิมพ์ออกมาเป็นแถบ(band) หรือไม่สามารถพิมพ์บางสีแบบต่อเนื่องได้

การทดสอบคุณภาพของงานพิมพ์ จึงมีความสำคัญทั้งสำหรับองค์กรฯ หรือแม้แต่ผู้ใช้ในระดับบุคคล(Home Use) ซึ่งทางเอปสันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ จึงได้ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาตัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง และนำระบบทดสอบเส้นเข้ามาติดตั้งในเครื่องพิมพ์ทุกตัวและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของเอปสัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและแก้ไขในเบื้องต้นได้เอง เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ระบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ หรือการเทสเส้น สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งบนตัวเครื่องพิมพ์ และสั่งงานผ่านตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์อัจฉริยะของเครื่องพิมพ์เอปสัน รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ทันทีหลังจากการทดสอบเส้น ซึ่งยูทิลิตี้นี้จะถูกติดตั้งต่อเนื่องกับการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณ

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมยูมิลิตี้ของแท้จากเอปสันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของครื่องพิมพ์และงานพิมพ์

การเทสเส้นและการ ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน

ทำไมต้องล้างหัวพิมพ์ หรือเทสเส้น?

การเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหัวพิมพ์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการอุดตันของหัวพิมพ์จากการใช้งานมานาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชิ้นงานพิมพ์อาจมีตัวอักษรขาดหายเป็นช่วงๆ หรือบางสีอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง หรือสีที่พิมพ์ออกมาเป็นแถบ(band) หรือไม่สามารถพิมพ์บางสีแบบต่อเนื่องได้

การทดสอบคุณภาพของงานพิมพ์ จึงมีความสำคัญทั้งสำหรับองค์กรฯ หรือแม้แต่ผู้ใช้ในระดับบุคคล(Home Use) ซึ่งทางเอปสันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ จึงได้ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาตัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง และนำระบบทดสอบเส้นเข้ามาติดตั้งในเครื่องพิมพ์ทุกตัวและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของเอปสัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและแก้ไขในเบื้องต้นได้เอง เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ระบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ หรือการเทสเส้น สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งบนตัวเครื่องพิมพ์ และสั่งงานผ่านตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์อัจฉริยะของเครื่องพิมพ์เอปสัน รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ทันทีหลังจากการทดสอบเส้น ซึ่งยูทิลิตี้นี้จะถูกติดตั้งต่อเนื่องกับการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณ

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมยูมิลิตี้ของแท้จากเอปสันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของครื่องพิมพ์และงานพิมพ์

การเทสเส้นและการ ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน

ทำไมต้องล้างหัวพิมพ์ หรือเทสเส้น?

การเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหัวพิมพ์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการอุดตันของหัวพิมพ์จากการใช้งานมานาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชิ้นงานพิมพ์อาจมีตัวอักษรขาดหายเป็นช่วงๆ หรือบางสีอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง หรือสีที่พิมพ์ออกมาเป็นแถบ(band) หรือไม่สามารถพิมพ์บางสีแบบต่อเนื่องได้

การทดสอบคุณภาพของงานพิมพ์ จึงมีความสำคัญทั้งสำหรับองค์กรฯ หรือแม้แต่ผู้ใช้ในระดับบุคคล(Home Use) ซึ่งทางเอปสันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ จึงได้ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาตัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง และนำระบบทดสอบเส้นเข้ามาติดตั้งในเครื่องพิมพ์ทุกตัวและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของเอปสัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและแก้ไขในเบื้องต้นได้เอง เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ระบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ หรือการเทสเส้น สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งบนตัวเครื่องพิมพ์ และสั่งงานผ่านตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์อัจฉริยะของเครื่องพิมพ์เอปสัน รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ทันทีหลังจากการทดสอบเส้น ซึ่งยูทิลิตี้นี้จะถูกติดตั้งต่อเนื่องกับการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณ

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมยูมิลิตี้ของแท้จากเอปสันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของครื่องพิมพ์และงานพิมพ์

เครื่องสกรีนเสื้อ, เครื่องรีดร้อน, เครื่องสกรีน, heat transfer, เครื่องรีดร้อนราคาถูก, เครื่องสกรีนราคาถูก, อุปกรณ์ต่อพ่วง

การเทสเส้นและการ ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน

ทำไมต้องล้างหัวพิมพ์ หรือเทสเส้น?

ล้างหัวพิมพ์, เครื่องสกรีนเสื้อ, เครื่องรีดร้อน, เครื่องสกรีน, heat transfer, เครื่องรีดร้อนราคาถูก, เครื่องสกรีนราคาถูก, อุปกรณ์ต่อพ่วงการเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหัวพิมพ์ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีคุณภาพงานพิมพ์ที่ลดลง อันเนื่องมาจากการอุดตันของหัวพิมพ์จากการใช้งานมานาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชิ้นงานพิมพ์อาจมีตัวอักษรขาดหายเป็นช่วงๆ หรือบางสีอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง หรือสีที่พิมพ์ออกมาเป็นแถบ(band) หรือไม่สามารถพิมพ์บางสีแบบต่อเนื่องได้

การทดสอบคุณภาพของงานพิมพ์ จึงมีความสำคัญทั้งสำหรับองค์กรฯ หรือแม้แต่ผู้ใช้ในระดับบุคคล(Home Use) ซึ่งทางเอปสันก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์เป็นอันดับต้นๆ จึงได้ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถบำรุงรักษาตัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง และนำระบบทดสอบเส้นเข้ามาติดตั้งในเครื่องพิมพ์ทุกตัวและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของเอปสัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและแก้ไขในเบื้องต้นได้เอง เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ล้างหัวพิมพ์, เครื่องสกรีนเสื้อ, เครื่องรีดร้อน, เครื่องสกรีน, heat transfer, เครื่องรีดร้อนราคาถูก, เครื่องสกรีนราคาถูก, อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ หรือการเทสเส้น สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งบนตัวเครื่องพิมพ์ และสั่งงานผ่านตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์อัจฉริยะของเครื่องพิมพ์เอปสัน รวมถึงยังเพิ่มความสามารถในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ทันทีหลังจากการทดสอบเส้น ซึ่งยูทิลิตี้นี้จะถูกติดตั้งต่อเนื่องกับการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณ

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมยูมิลิตี้ของแท้จากเอปสันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของครื่องพิมพ์และงานพิมพ์

วิธีการการเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เอปสัน (จากเครื่องคอมพิวเตอร์)

 1. เลือกภาพที่ต้องการใช้ทดสอบฯ แล้วสั่งพิมพ์ภาพที่เลือก (เลือกพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน)
 2. คลิกที่ Options แล้วคลิกที่ Printer Properties
 3. เลือกไปที่แท็บ การบำรุงรักษา หรือ Maintenance แล้วคลิกที่ปุ่ม ทดสอบการพิมพ์ หรือ Nozzle Check
 4. จากนั้นเครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์ทดสอบคุณภาพการพิมพ์ออกมา

ให้ผู้ใช้ตรวจสอบผลการทดสอบคุณภาพการพิมพ์ โดยที่หากแสดงเส้นแบบขาดหายหรือไม่ครบ ให้ทำการคลิกที่ปุ่มทำความสะอาดด้านล่าง เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำการล้างหัวพิมพ์

เพื่อให้คุณภาพของงานพิมพ์สมบูรณ์ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถทดสอบคุณภาพการพิมพ์ได้ด้วยตัวเองเมื่อใดก็ตามที่พบปัญหางานพิมพ์(ไม่แนะนำให้ทำการล้างหัวพิมพ์ติดต่อกันหลายครั้ง)

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญจาก INKSPA ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเอปสัน(ประเทศไทย)ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 6664 1667 หรือที่ไลน์แอด @inkspa หรือที่แฟนเพจ INKSPA

วิธีการเทสเส้นของเครื่องพิมพ์เอปสัน (จากตัวเครื่องพิมพ์)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในสถานะ "ปิดเครื่อง" (Power Off) เพราะระบบทดสอบคุณภาพการพิมพ์จะทำงานเมื่อปิดเครื่องเท่านั้น
 2. กด ปุ่มยกเลิก และ ปุ่ม Power พร้อมกันค้างไป 3 วินาที แล้วปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่มพร้อมกัน สังเกตไฟที่ปุ่ม Power จะกระพริบ และเครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์ทดสอบคุณภาพการพิมพ์
  หากแสดงเส้นได้ครบทุกเส้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  แต่หากแสดงเส้นออกมาไม่ครบหรือขาดเป็นช่วงๆ ให้ทำการสั่งล้างทำความสะอาดหัวพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป

วิธีการทำความสะอาด ล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน (จากตัวเครื่องพิมพ์)

 1. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์เอปสันของคุณว่าอยู่ในสถานะ "เปิดเครื่อง" (Power On)
 2. กด ปุ่มยกเลิก ค้างไว้ 5 วินาที สังเกตไฟที่ปุ่ม Power จะกระพริบ และเครื่องพิมพ์จะเริ่มกระบวนการล้างหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะทำงานเรียบร้อย
 3. ให้ทำการทดสอบคุณภาพการพิมพ์(เทสเส้น) อีกครั้ง หากยังพบปัญหา ให้ทำการล้างหัวพิมพ์และทดสอบฯ อีกครั้ง (ไม่แนะนำให้ทำการล้างหัวพิมพ์ติดต่อกันหลายๆ ครั้ง)

แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญจาก INKSPA ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเอปสัน(ประเทศไทย)ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 6664 1667 หรือที่ไลน์แอด @inkspa หรือที่แฟนเพจ INKSPA

วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์ การล้างหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์เอปสัน